top of page

Hakkında

          Dr. Begüm Sayğılı, 1986 yılında Isparta’da doğdu. 1997-2004 yılları arasında orta öğretim ve lise eğitimini Isparta Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2004-2011 yıllarında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etti ve buradan mezun olarak Tıp Doktoru unvanını aldı. Ardından, girdiği tıpta uzmanlık sınavlarında elde ettiği sonuçlar neticesinde, sırasıyla, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, çeşitli uzmanlık dallarında mesleki tecrübeler kazandı ve 2015-2020 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamladı.

           

          Uzmanlık eğitimi sırasında Acil Psikiyatri, Kadın ve Erkek Kapalı Psikiyatri Servisi, Genel Psikiyatri ve Özel Dal (Bipolar, Depresyon, Anksiyete, Ruhsal Travma, Psikoz, DEHB, vb.) Poliklinikleri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Poliklinikleri, AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) Yataklı Servis ve Poliklinikleri, ÇEMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) Yataklı Servis ve Poliklinikleri ve Adli Psikiyatri başta olmak üzere ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yetkinlik kazandı.

            Eğitimi boyunca Erenköy Psikoterapi Merkezi’nde bireysel psikoterapi, grup terapileri, çift terapisi ve cinsel terapi üzerine de deneyim kazanan Dr. Begüm Sayğılı, mesleki ilgi ve eğilimini kişilik ve kişilik bozuklukları üzerine yoğunlaştırarak bitirme tezini “İki Uçlu Bozukluk I Hastalarında Kişilik Örgütlenmesi Düzeyi ve Nesne İlişkileri Niteliğinin İşlevsellik ile İlişkisi” başlığı altında 2020 yılında tamamladı. İstanbul Psikanaliz Derneği, Psike-İstanbul Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği -Destekleyici Psikoterapi Çalışma Birimi- ve CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) çatısı altında çeşitli eğitim ve seminerlere katıldı. İhtisas eğitimini tamamlamasının ardından, uzman olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye devam etti.   

            Dr. Begüm Sayğılı, halen Moda’da kendi kliniğinde, online ve yüz yüze olarak, psikiyatrik sağaltım ve psikoterapi hizmeti vermekte, bir yandan da Sabancı Üniversitesi’nde mesleğini icra etmektedir. TPD (Türkiye Psikiyatri Derneği) Psikanalitik Psikoterapi Çalışma Birimi ve Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi üyesidir. Bilimsel proje ve araştırmalarının yanı sıra psikiyatri ve sinema üzerine güncel yazıları da bulunmaktadır. Yazıları Art Yayın Grubu’ndan Psikesinema Dergisi’nde yayınlanmaktadır.

bottom of page